تور ایرانگردی نوروز 96

تور نوروزی يزد ،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک)- 11 فروردین 96

تور عید نوروز یزد 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/11 96/01/13 قطار تندرو پرديس قطار تندرو پرديس تهران، ايستگاه راه آهن تهران خدمات تور : بليط رفت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) – 11 فروردین 96

تور عید نوروز شیراز 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/11 96/01/13 هواپيما هواپيما فرودگاه مهرآباد خدمات تور : رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت …

بیشتر بخوانید »

تور جزيره قشم نوروز 96 (بهشت کوچک) – 11 فروردین 96

تور جزيره قشم عید نوروز 96

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران 4 3 چهارشنبه 96/01/11 96/01/13 هواپيما هواپيما تهران، فرودگاه مهرآباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت با پرواز، سه شب اقامت در هتل ارم و …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) – 8 فروردین 96

تور نوروز 1396 چابهار

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 هواپيما هواپيما تهران، فرودگاه مهرآباد خدمات تور: رفت و برگشت هوايي، 3 شب اقامت در هتل 5 ستاره ليپار، پرداخت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت)- 8 فروردین 96

تور نوروز ماهان 96

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 هواپيما هواپيما فرودگاه مهر آباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل 5 …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) – 8 فروردین 96

تور نوروزی رامسر 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله تهران خدمات تور : رفت و برگشت با اتوبوس توريستي و يا …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب)- 8 فروردین 96

تور اصفهان 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت نوروزي اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله تهران خدمات تور : سه …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی يزد ،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک)- 8 فروردین 96

تور نوروز یزد 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 قطار تندرو پرديس قطار تندرو پرديس تهران، ايستگاه راه آهن تهران خدمات تور : بليط رفت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) – 8 فروردین 96

تور نوروز پاسارگاد

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 هواپيما هواپيما فرودگاه مهرآباد خدمات تور : رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت …

بیشتر بخوانید »

تور جزيره قشم نوروز 96 (بهشت کوچک) – 8 فروردین 96

تور جزيره قشم نوروز 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران 4 3 چهارشنبه 96/01/08 96/01/11 هواپيما هواپيما تهران، فرودگاه مهرآباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت با پرواز، سه شب اقامت در هتل ارم و …

بیشتر بخوانید »