تور یزد

تور نوروزی يزد ،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک)- 8 فروردین 96

تور نوروز یزد 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 قطار تندرو پرديس قطار تندرو پرديس تهران، ايستگاه راه آهن تهران خدمات تور : بليط رفت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی يزد ،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک)- 5 فروردین 96

تور نوروزی میبد

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/05 96/01/08 قطار تندرو پرديس قطار تندرو پرديس تهران، ايستگاه راه آهن تهران خدمات تور : بليط رفت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) – 2 فروردین 96

تور نوروزی يزد

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 قطار تندرو پرديس قطار تندرو پرديس تهران، ايستگاه راه آهن تهران خدمات تور : بليط رفت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی از ميبد تا ميمند يزد کرمان ترکيبی – 29 اسفند 95

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت از ميبد تا ميمند يزد کرمان ترکيبي تهران 7 6 يکشنبه 95/12/29 96/01/05 قطار تندرو پرديس هواپيما تهران-راه آهن خدمات تور : رفت با قطار تندروي پرديس،اتوبوس VIP، برگشت هوايي از کرمان، …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی يزد ،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک)- 29 اسفند 95

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 قطار تندرو پرديس قطار تندرو پرديس تهران، ايستگاه راه آهن تهران خدمات تور : بليط رفت …

بیشتر بخوانید »