تور گیلان

تور نوروزی گيلان، ماسوله، آستارا، اردبيل (از ساحل خزر تا بلنداي حيران) – 3 فروردین 96

تور نوروزی اردبیل

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور نوروزی اردبیل، ماسوله، آستارا، گیلان (از ساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران 4 3 پنج شنبه 96/01/03 96/01/06 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران – خيايان فاطمي – مقابل هتل لاله خدمات تور …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی گيلان، ماسوله، آستارا، اردبيل (از ساحل خزر تا بلنداي حيران)- 29 اسفند95

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت گيلان، ماسوله، آستارا، اردبيل (از ساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران – خيايان فاطمي – مقابل هتل لاله خدمات تور : يک …

بیشتر بخوانید »