تور گلستان

تور نوروزی گلستان، ترکمن صحرا؛ سرزمين اسب و عشق – 3 فروردین 96

تور نوروزی بندر ترکمن

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت گلستان، ترکمن صحرا؛ سرزمين اسب و عشق تهران 4 3 يکشنبه 96/01/03 96/01/06 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله خدمات تور : سه شب اقامت در هتل جهانگردي ناهار خوران …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی گلستان، ترکمن صحرا؛ سرزمين اسب و عشق – 29 اسفند 95

تور نورزوی گلستان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت گلستان، ترکمن صحرا؛ سرزمين اسب و عشق تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله خدمات تور : سه شب اقامت در هتل جهانگردي ناهار خوران …

بیشتر بخوانید »