تور کرمان

تور نوروزی يزد ،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک)- 11 فروردین 96

تور عید نوروز یزد 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/11 96/01/13 قطار تندرو پرديس قطار تندرو پرديس تهران، ايستگاه راه آهن تهران خدمات تور : بليط رفت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت)- 8 فروردین 96

تور نوروز ماهان 96

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 هواپيما هواپيما فرودگاه مهر آباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل 5 …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت)- 5 فروردین 96

تور نوروز 96 کرمان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/05 96/01/08 هواپيما هواپيما فرودگاه مهر آباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل 5 …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت)- 2 فروردین 96

تور نوروز کرمان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/02 96/01/05 هواپيما هواپيما فرودگاه مهر آباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل 5 …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت)- 29 اسفند 95

تور نوروزی کرمان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 هواپيما هواپيما فرودگاه مهر آباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل 5 …

بیشتر بخوانید »