تور کردستان

تور نوروزي کردستان و کرمانشاه – 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قضه پردازي)- 4 فروردین 96

تور نوروزی کرمانشاه

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور نوروزي کردستان و کرمانشاه – 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران 5 4 يکشنبه 96/01/04 96/01/08 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله تهران خدمات تور …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزي کردستان و کرمانشاه – 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قصه پردازي)-29 اسفند 95

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور نوروزي کردستان و کرمانشاه – 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران 5 4 يکشنبه 95/12/29 96/01/03 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله تهران خدمات تور …

بیشتر بخوانید »