تور چهارمحال و بختياري

تور نوروزي چهارمحال و بختياري – 4 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) – 6 فروردین 96

تور نوروزی شهرکرد

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور نوروزي چهارمحال و بختياري – 4 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران 4 3 پنج شنبه 96/01/06 96/01/09 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله تهران خدمات تور: …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزي چهارمحال و بختياري – 4 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) – 3 فروردین 96

تور نوروزي چهارمحال و بختياري

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور نوروزي چهارمحال و بختياري – 4 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران 4 3 پنج شنبه 96/01/03 96/01/06 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله تهران خدمات تور: …

بیشتر بخوانید »