تور چابهار

تور نوروزی چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) – 8 فروردین 96

تور نوروز 1396 چابهار

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 هواپيما هواپيما تهران، فرودگاه مهرآباد خدمات تور: رفت و برگشت هوايي، 3 شب اقامت در هتل 5 ستاره ليپار، پرداخت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) – 5 فروردین 96

تور نوروز 96 چابهار

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/05 96/01/08 هواپيما هواپيما تهران، فرودگاه مهرآباد خدمات تور: رفت و برگشت هوايي، 3 شب اقامت در هتل 5 ستاره ليپار، پرداخت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) – 2 فروردین 96

تور نوروز 96

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/02 96/01/05 هواپيما هواپيما تهران، فرودگاه مهرآباد خدمات تور: رفت و برگشت هوايي، 3 شب اقامت در هتل 5 ستاره ليپار، پرداخت …

بیشتر بخوانید »

تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار)- 2 فروردین 96

تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار)- 2 فروردین 96

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران 4 3 چهارشنبه 96/01/02 96/01/05 هواپيما هواپيما تهران، فرودگاه مهرآباد خدمات تور : رفت و برگشت هوايي، 3 شب اقامت در هتل 5 ستاره ليپار، …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) – 29 اسفند 95

تور نوروزی چابهار

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 هواپيما هواپيما تهران، فرودگاه مهرآباد خدمات تور: رفت و برگشت هوايي، 3 شب اقامت در هتل 5 ستاره ليپار، پرداخت …

بیشتر بخوانید »