تور همدان

تور نوروزی همدان،ورکانه،زنجان(سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) – 5 فروردین 96

تور نوروز همدان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت همدان،ورکانه،زنجان(سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/05 96/01/08 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله خدمات تور : رفت و برگشت و اجراي تور با اتوبوس …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی همدان،ورکانه،زنجان(سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) – 2 فروردین 96

تور نوروزی زنجان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت همدان،ورکانه،زنجان(سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/02 96/01/05 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله خدمات تور : رفت و برگشت و اجراي تور با اتوبوس …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی همدان روستاي رنسانسي ورکانه زنجان (از هگمتانه تا سلطانيه) – 8 فروردین 96

تور عید نوروز همدان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت همدان روستاي رنسانسي ورکانه زنجان (از هگمتانه تا سلطانيه) تهران 4 3 سه شنبه 96/01/08 96/01/11 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله خدمات تور: رفت و برگشت و اجراي تور …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی همدان،ورکانه،زنجان(سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) – 29 اسفند 95

تور نوروزی همدان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت همدان،ورکانه،زنجان(سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي-مقابل هتل لاله خدمات تور : رفت و برگشت و اجراي تور با اتوبوس …

بیشتر بخوانید »