تور شیراز

تور نوروزی شیراز

تور نوروزی شیراز عنوان تور مبدا حرکت روز شب تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور نوروزی شیراز تهران 3 2 95/12/29 96/01/01 96/01/10 96/01/02 96/01/04 96/01/13 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي طبق هماهنگی خدمات تور : تخت جمشید ، پاسارگاد ، مقبره کوروش کبیر ، نقش رستم و …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) – 11 فروردین 96

تور عید نوروز شیراز 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/11 96/01/13 هواپيما هواپيما فرودگاه مهرآباد خدمات تور : رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) – 8 فروردین 96

تور نوروز پاسارگاد

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 هواپيما هواپيما فرودگاه مهرآباد خدمات تور : رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) – 5 فروردین 96

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/05 96/01/08 هواپيما هواپيما فرودگاه مهرآباد خدمات تور : رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) – 2 فروردین 96

تور نوروزی شيراز

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران 4 3 يکشنبه 96/01/02 96/01/05 هواپيما هواپيما فرودگاه مهرآباد خدمات تور : رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) – 29 اسفند 95

تور نوروزی شيراز

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 هواپيما هواپيما فرودگاه مهرآباد خدمات تور : رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت …

بیشتر بخوانید »