تور خوزستان

تور نوروزی خوزستان و دشت سوسن

تور نوروزی خوزستان و دشت سوسن عنوان تور مبدا حرکت روز شب تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تور نوروزی خوزستان و دشت سوسن تهران 5 4   96/01/08   96/01/13 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي طبق هماهنگی خدمات تور : زیگورات چغازنبیل ، کاخ آپادانا شوش …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل – 4 روزه هوايي – 8 فروردین 96

تور نوروزی خوزستان 1396

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل – 4 روزه هوايي تهران 4 3 يکشنبه 96/01/08 96/01/11 هواپيما هواپيما تهران-فرودگاه مهرآباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل پارس …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل – 4 روزه هوايي – 5 فروردین 96

تور نوروز خوزستان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل – 4 روزه هوايي تهران 4 3 يکشنبه 96/01/05 96/01/08 هواپيما هواپيما تهران-فرودگاه مهرآباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل پارس …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل – 4 روزه هوايي – 2 فروردین 96

تور نوروزی خوزستان

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل – 4 روزه هوايي تهران 4 3 يکشنبه 96/01/02 96/01/05 هواپيما هواپيما تهران-فرودگاه مهرآباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل پارس …

بیشتر بخوانید »

تور نوروزی خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل – 4 روزه هوايي – 29 اسفند 95

تور نوروزی شوش

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل – 4 روزه هوايي تهران 4 3 يکشنبه 95/12/29 96/01/02 هواپيما هواپيما تهران-فرودگاه مهرآباد خدمات تور : بليط رفت و برگشت پرواز، سه شب اقامت در هتل پارس …

بیشتر بخوانید »