تور تبریز

تور نوروزی تبريز، کندوان، جلفا از ساز تبريز تا سوز ارس – 2 فروردین 96

تور نوروزی تبریز

عنوان تور مبدا حرکت روز شب روز حرکت تاریخ حرکت تاریخ پایان وسیله رفت وسیله برگشت محل حرکت تبريز، کندوان، جلفا از ساز تبريز تا سوز ارس تهران 4 3 چهارشنبه 96/01/02 96/01/05 اتوبوس توريستي اتوبوس توريستي تهران-خيابان فاطمي- مقابل هتل لاله خدمات تور : رفت و برگشت و اجراي …

بیشتر بخوانید »